Videos de les intervencions fetes a la Comissió de la Infància del Parlament de Catalunya, en sessió de treball amb els representants dels diferents grups parlamentaris, en data 14 de juny de 2016

  1. https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=7716401&p_cp2=7716592&p_cp3=7716537 (durada 10′ 4″)
  2. https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=7716401&p_cp2=7716584&p_cp3=7716537 (durada 12′ 11″)
  3. https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=7716401&p_cp2=7716867&p_cp3=7716537 (durada 4′ 29″)